3 500 tågade för
Dalslands sjukhus


Det massiva demonstrationståget når sitt mål, Dalslands sjukhus. Omkring 3 500 personer beräknas ha deltagit.

BÄCKEFORS
Omkring 3 500 demonstranter tågade i söndags för bevarandet av den nedläggningshotade vårdavdelningen på Dalslands sjukhus i Bäckefors. Demonstranterna gick med brinnande facklor eller plakat med skarpt riktade formuleringar i händerna. Alla enade om samma sak - utveckling inte avveckling.

Först samlades alla vid Bäckefors brandstation för avmarsch mot Dalslands sjukhus. Här fanns verkligen alla sorters människor; barn och gamlingar, friska och vårdtagare, makthavare och gräsrötter, dalslänningar och utomsocknes, ja ända från Kina kom de.
Den grupp unga kinestiska studenter som bor i Bäckefors hade nämligen glatt slutit upp med egna plakatt.
- Sjukhuset måste vara kvar. Det är så mycket folk som vill det, sade Justina Li Yao och Warp Lu.

Främst i demonstrationståget gick förstås de 40-talet sjuk- och undersköterskor som kommer att drabbas vid en eventuell avveckling. Bland annat Lena Falander-Karlsson, Solgunn Kjällström och Ulla-Britt Gustavsson.
- Vi är ett sammansvetsat gäng som jobbat 20-25 år tillsammans. Om de lägger ner har de lovat att det finns jobb på Uddevalla eller NÄL, men dit är det ju sju mil. Vi demonsterar för våra jobb, men framförallt gör vi det för vårdtagarnas skull, sade de.

Ett galghumoristiskt
inslag i demonstra-
tionståget.


Undersköterskan Gun-Britt Björk demonstrerade tillsammans med sin dotter Mikaela. På Mikaelas fina skylt stod "Jag vill ha kvar mammas jobb".
- Om de lägger ner avdelningen blir ett 40-tal sjuk- och undersköterskor av med jobbet och ett 20-tal tjänster försvinner inom kök, rehab, städ, lab, sjugymnastik, terapi och vaktmästeri. 20 vårdplatser försvinner. Vi får verkligen hoppas att de omprövar det här beslutet, sade Gun-Britt Björk.

Det fanns många barn som gick med i tåget. Till exempel syskonen Martina och Elinor Carlgren från Bäckefors som hade gjort en fin skylt med texten "Vi vill ha vårt sjukhus kvar".
- Vi vill inte åka till Uddevalla och NÄL när vi skadar oss. Sjukhuset i Bäckefors ska vara kvar, tyckte de. "Personalen gör det bättre"

Här fanns också flera politiker. Bland annat regionsekreteraren Martin Andreasson (m).
- Dalslands sjukhus är ett väldigt uppskattat sjukhus och det finns andra enheter som borde komma ifråga i första hand i så fall. Det bästa vore en situation där personalen och inte politikerna bestämde över sjukhuset, sade han.

Anna-Lisa Dahlén, Dals Långed, talade om politikernas
förakt mot sina väljare,
Jerker Johansson
håller mikrofonen.

Tillsammans tågade de alla sedan mot Dalslands sjukhus till tonerna av Bengtsfors och Åsensbruks musikkårer.

Väl framme blev det tal av en lång rad människor. Här fanns Karl-Olof Nicklasson, från Nätverket för sjukvården i Sverige, och regionpolitikern Gösta Davidsson (m) som talade för en utveckling av sjukhuset och i stället en avveckling av landstinget, Nils Gustavii, läkare på Dalslands sjukhus, som uppmanade regionpolitikerna att återremittera sitt beslut till tjänstemännen för ett nytt ställningstagande, Anne Sörqvist, sjuksköterska som arbetar på den nedläggningshotade avdelningen, som talade om förlusten av mänskligt kapital och om det hårda slag det innebär för landskapet om avdelningen läggs ner.

Gjorde avbön
Här fanns också regionpolitikerna Stig Andersson (kd) och Krister Stensson (m) som varit med och tagit beslutet om en nedläggning, båda djupt ångerfulla och fulla av självkritik, vilket också folk tog till sig och verkade kunna förlåta.

En av dem som möttes av störst jubel var Anna-Lisa Dahlén från Dals Långed som uttalade sig som före detta patient.
- Det talas ofta om politikerförakt, men nu har detta vänt och vi kan börja tala om politikernas förakt mot väljarna. Skäms!
Här fanns förstås också kommitténs ordförande, Jerker Johansson, som en kraftfull enare av styrkorna.

Demonstrationen avslutades med att kommitténs MayLis Mattsson från Bäckefors läste upp en appell:
- Vi kräver att slutenvårdsavdelning 1 och kök blir kvar på Dalslands sjukhus även efter den 1 januari 2004. Jag frågar nu alla er närvarande: Är detta mötets mening?
Ett jakande svar dånade ut från Dalslands sjukhus.
Appellen kommer, tillsammans med (i dagsläget) cirka 13 800 namnunderskrifter, att överlämnas till NU-sjukvårdens styrelse.

 

 

Parollen "Rädda Dalslands sjukhus" sammanfattade på bästa och kortaste sätt vad hela demonstrationen avsåg att gå ut på.

Text och foto: Conny Hultgren