7 april 2015 blev Dalslands Sjukhus delvis ett privat sjukhus när Praktikertjänst senare Aleris tog över röntgen,rehabbassäng och specialistmottagningarna. Under 2022 gjordes en ny upphandling av specialistmottagningarna men inget anbud kom in så NU-sjukvården kommer troligtvis driva det  tillfälligt tills en permanent lösning är på plats. Aleris avtal för rehabbassängen gick ut den 1 november den är stängd om ingen annan tar över. Vi höllen manifestation för att rehabbassängen inte skulle stängas den 29 oktober vid Dalslands Sjukhus och sitter nu två timmar på vardagar i entren på sjukhuset som en ockupation för att proppen inte skall dras ur.

Nedan ser ni två rapporter om utveckling av Dalslands Sjukhus vi sammanställde efter bland annat en enkät vi gjorde bland befolkningen i Dalsland.

Rapporter om Dalslands Sjukhus
  Resurser - för mer och för fler, Del 2 November 2012. Svar och kommentarer, Enkät om Dalslands Sjukhus 2012.
 

 

Till första sidan   Copyright © Kommittén för Dalslands Sjukhus