Sjukhuset är beläget i Bäckefors, mitt i Dalsland där väg 166 (Mellerud - Bäckefors - Ed - (Norge)) möter väg 172 (Arvika - Bengtsfors - Färgelanda - Uddevalla). Det byggdes som sjukstuga 1930 och var även epidemisjukhus i dåvarande Älvsborgs län.

Verksamheten omfattade kirurgi och medicinverksamhet samt BB. Det senare lades ner i mitten på 1970-talet. Så småningom inrättades specialistläkarmottagningar och även distriktsläkarmottagning med distriktssköterska och jourcentral. Vårdavdelningar fanns till 2004.

Aleris hade hand om röntgen och specialistavdelningarna som finns på de små lokala sjukhusen i Bäckefors, Lysekil och Strömstad fram till hösten 2022. När en ny upphandlingen gjordes 2022 så kom inga anbud in och nu kommer NU-sjukvården att driva specialistmottagningarna temporärt samtidigt som en ny vårdgivare har tagit över röntgen. Vad gäller rehab och rehabbassängen finns ingen som tar över när Aleris avtal går ut sista oktober. Manifestation för rehabbassängen hölls den 29/10 vid Dalslands Sjukhus med mycket folk och vi sitter nu två timmar varje dag i entrén som ockupanter så att proppen inte skall dras ur bassängen.

Verksamheter NU-Sjukvården från 1 nov 2022:

 • Gynekologmottagning 
 • Öron- näs och halsmottagnin 
 • Logopedimottagning 
 • Ögonmottagning 
 • Barn och ungomsmedicin 
 • Hjärtmottagning 
 • Ljusbehandling (t ex psoriasis, eksem och klåda) 
 • Hudmottagning 
 • Vyxenpsykiatriskt mottagning
 • BUP (Barn och ungdomsspyk)

Verksamheter som hör under primärvården är:

 • Vårdcentral med distriktsläkare, Soecialistutbildad Hjärt- kärl-sjuksköterska, Astma/KOL-sjuksköterska och diabetes sjuksköterska.
 • Jourcentral på kvällar, nätter och helger till 22.00. Mycket betydelsefull.
 • Distriktssköterskemottagning med Barnavårdscentral.
 • Medicinsk Fotvård
 • Kurator

Privata Verksamheter: