Nedan ser du skrivelser vi skickat till olika tjänstemän och politiker samt insändare till tidningar som vi eller andra skickat. Listan är inte komplett men kommer att fyllas på inom kort för de senaste åren.

Till första sidan   Copyright © Kommittén för Dalslands Sjukhus